• มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคอมมูนิตี้กันค่ะ

    จุดประสงค์เพื่อแชร์ความรู้ให้กับคนไทยในสวีเดน การทำงาน, ภาษา หรือเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์